AUB-PROJEKT OM EUX – nye værktøjer til skolerne

De merkantile faglige udvalg fik i forårets AUB-pulje bevilliget kr. 1.959.700 til et projekt om eux-elever sammen med 20 skoler.

Formålet med projektet er at motivere og matche eux-elever til at indgå uddannelsesaftaler og få flere virksomheder til at efterspørge eux-elever. Det er ambitionen at skabe metoder, værktøjer og budskaber, som gør skolerne stærkere i deres indsats for at få flere merkantile eux-elever til at indgå uddannelsesaftaler. Som ekstern projektleder er valgt Manova. Manova er ansvarlig for at identificere, planlægge, udvikle og koordinere praktikpladsfremmende aktiviteter i samarbejde med de 20 skoler.

Nu er de første værktøjer udarbejdet og sendt til alle de involverede skoler. Værktøjerne skal ses som supplement til de aktiviteter, skolerne allerede har.

Vi håber skolerne vil gøre brug af medsendte værktøjer.

EUX PRAKTIK GRUPPE PÅ FACEBOOK – vil I være med? 

Der er oprettet en lukket Facebook-gruppe kun for praktikpladsansvarlige og LUU med EUX-praktik-aktiviteter og kampagnematerialer: https://www.facebook.com/groups/443506839700877/

Facebook-gruppen administreres af Uddannelsesnævnet, men holdes i gang af den dialog som deltagerne skaber.

Send en anmodning, så I kan blive inviteret ind i gruppen.