HAKL starter med digitale prøver fra den 6. januar 2020

HAKL er i gang med at digitalisere de kursusprøver på AMU, der ligger i uddannelsesadministration.dk.

Fra den 6. januar 2020 vil flere prøver på de største kursusområder kunne afvikles digitalt fra testsystemet Multitest. Det er et testsystem som flere udbydere allerede anvender i forbindelse med certifikatkurser på AMU. Alle HAKLs prøver vil i løbet af januar-februar være tilgængelige der.

Kursusudbydere der ønsker at benytte Multitest på HAKLs område skal indgå en databehandleraftale og en kontrakt med HAKL, men ellers er det gratis at benytte systemet.

Kursusudbyderne og deres kursusadministrator skal oprettes i systemet, før det kan anvendes.

Der udsendes snarest en plan over hvilke FKB, der vil være digitale test på og hvornår.