2019

Sommerferien er overstået og juli måned kan derfor opgøres. Der er, som vanligt, indgået mange aftaler henover sommeren, og det ser fortsat positivt ud for de merkantile uddannelser.

Igen i år har de lokale uddannelsesudvalg mulighed for at ansøge om tilskud fra AUB til det praktikpladsopsøgende arbejde.

Uddannelsesnævnet er i gang med at ajourføre og opdatere de merkantile koncern- og kædegodkendelser i EASY P.

Uddannelses- og Forskningsministeriet kunne i fredags udsende en pressemeddelelse med nye grundtal for søgning og optag til de videregående uddannelser.

”Kapitalbinding i lageret af råovne”. Det lyder som et snævert emne, men ikke desto mindre skaffede en fagprøve med denne titel Karina Lind Clemmesen fra Scan A/S Fagprøveprisen 2019. Scan A/S er placeret i Vissenbjerg på Fyn, og Handelsuddannelsens fagprøve fra Karina er indleveret hos IBC i Kolding.

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. 

AUB-midlerne fra forårets pulje 2019 er nu fordelt.

Igen i 2020 vil Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser kåre Danmarks dygtigste salgsassistent elev. Udvalget er i gang med at planlægge konkurrencerne for DM i Skills Detail 2020, der afholdes i Bella Centret den 16. til den 18. januar.

Sarah Jensen, Løn- og Personalekonsulent, Miljøstyrelsen og Tanja Hald Madsen, Elev, Sønderborg Kommune har begge taget ekspertfaget ”Borgerkommunikation”. De er enige om, at det har givet dem konkrete kompetencer og dermed større ansvar i hverdagen. 

Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlig Forvaltning (OmKOF) har i maj måned inviteret offentlige arbejdsgivere, elever og skoler til konference om digitalisering i den offentlige sektor og behovet for dygtige elever.