2019

Nye AMU-kurser i 2019 og deres relationer til tidligere kurser.

Nu kan der indmeldes nye kursusbehov, som AMU-kursusudbyderne møder i deres kontakt med virksomheder og kursister.

HK Privat og FærgeRederierne har udarbejdet en kursusfolder om Aftalt Uddannelse til medarbejdere i rederibranchen.

Studiejob i Uddannelsesnævnet.

Uddannelsesnævnets præsentation til ”fagfolk” af de nye merkantile bekendtgørelser er blevet ajourført den 7. maj 2019 med spørgsmål, som Uddannelsesnævnet har fået besvaret af Undervisningsministeriet.

Grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen er fremover identiske, og dermed bliver det muligt for f.eks. en elev fra GF2 Detail at starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

Det bliver nu muligt at udvide oplæringen inden for detailhandelsuddannelsen med et ekstra trin til Retail manager. Retail manager bygger oven på de tre hidtidige specialer salgsassistent, digital handel og convenience.

Elever med bevis for EUX 1. del har fremover fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile uddannelsers hovedforløb. Eleverne kan derfor indgå uddannelsesaftale inden for alle merkantile uddannelser uden supplering af grundforløbet, hvis de skifter uddannelse.

Grundforløb til studenter afkortes til 5 uger fra de nuværende 10 uger, og indholdet i grundforløbene består fremover af 2 grundfag samt det uddannelsesspecifikke fag.

Elever med hhx baggrund skal ikke længere gennemføre et grundforløb, før de starter på hovedforløbet. Det nuværende grundforløb på 5 uger bortfalder, og elever med hhx-baggrund har igen fuld standardmerit for grundforløbet.