2019

Undervisningsministeriet har udstedt nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser, som alle træder i kraft den 1. august 2019.

Undervisningsministeriet offentliggjorde tidligere i dage trivselsmålingerne for 2018. Tallene afslører, at de merkantile virksomheder og elever er de mest tilfredse. 

I denne uge er der på BC Syd samlet 32 elever fra advokatbranchen. Efter nogle lidt magre år er der nu igen efterspørgsel efter advokatsekretær-elever, og i disse uger står på det på undervisning i blandt andet dødsboskifte.  

Marts måned er opgjort, og der er stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på de tre store merkantile uddannelser.

Uddannelsesnævnet søger en engageret konsulent til opsøgende indsats for medarbejdere og virksomheder om relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder.

I Lørdags blev afslutningsceremonien afholdt i Næstved Arenas Hal 1. Her blev alle deltagerne hyldet for deres deltagelse ved dette års Skills - og så blev vinderne kåret.

Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne steg for tredje år i træk. De merkantile erhvervsuddannelser oplevede dog et lille dyk.

Uddannelsesnævnet søger en engageret uddannelseskonsulent, som har evner til og ambitioner om at udvikle de merkantile erhvervsuddannelser.

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2019 frem til og med februar måned.

Undervisningsministeriet kunne i tirsdags melde, at virksomhederne havde levet op til målet om at skabe 2.100 flere praktikpladser i 2018 sammenlignet med 2016. De merkantile uddannelser er dog gået tilbage i den periode med 2%.