2019

Som et led i den generelle kursusgennemgang på HAKL’s område er flere lederkurser blevet opdateret.
Blandt kursusopdateringerne er bl.a. blevet foretaget følgende ændringer:

Uddannelsesnævnets hjemmeside lancerede i sidste uge EUX-Kampagnen, som skal vise fordelene ved at vælge EUX elever. 

De faglige udvalg bag Detailhandelsuddannelsen, Eventkoordinatoruddannelsen, Handelsuddannelsen, Kontoruddannelsen står bag foreløbigt seks nye film om den merkantile EUX.

Igen i år har de lokale uddannelsesudvalg mulighed for at ansøge om tilskud fra AUB til det praktikpladsopsøgende arbejde.

Uddannelsesnævnets hjemmeside har haft travlt i 2018. Over 75.000 besøgende har været inde på hjemmesiden og finde information om erhvervsuddannelser.

HAKL har netop afrapporteret pilotprojektet Adaptive AMU til Undervisningsministeriet.

Se hvilke AMU-kurser og vejledende forløb, der er udarbejdet af HAKL og godkendt på Positivlisten 2019.

To nye AMU-kurser inden for Handel og logistik er blevet godkendt:

Som led i en generel kursusgennemgang har HAKL opdateret og afkortet 5 AMU-kurser inden for administration og assistance i tandklinikken.

Teknologi og digitalisering har fundet vej ind i de kommercielle træningscentre. Det har skabt et behov for kompetencer ud over stærke træningsfaglige kompetencer hos de træningsfaglige instruktører.