2020

Uddannelsesnævnet har hele året fulgt udviklingen i antallet af ophævede aftaler og sammenlignet med 2019 - Og 2020 slutter med færrest.   

HAKL har udviklet 4 uddannelsesforløb der kombinerer AMU-Undervisning med akademimoduler.

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Uddannelsesnævnets sekretariatschef gennem godt 20 år, Per Clausen, har besluttet at gå på pension med udgangen af november 2020.

De merkantile faglige udvalg ophører med udgangen af 2020 med at udarbejde skabeloner til de merkantile uddannelsesbeviser, som skolerne udsteder. Fra og med 2021 skal skolerne derfor selv udforme bevisskabelonerne i samarbejde med deres leverandør af studieadministrativt system.

Michael Kjær Pedersen tiltræder den 1. december 2020 som ny sekretariatschef for Uddannelsesnævnet.

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Undervisningsministeriet udsendte den 14. september resultaterne af trivselsundersøgelserne for virksomheder og elever for 2019.

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser og OmKOF har i september 2020 indstillet til børne- og undervisningsministeren, at specialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022 i forlængelse af at Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2020 har godkendt den nye erhvervsakademiuddannelse - ”Sundhedsadministrativ koordinator”, der udbydes af professionshøjskolerne fra juli 2021.