Nye tal for ansøgninger til erhvervsuddannelserne

I alt 2.206 har søgt ind på GF1 Kontor, handel og forretningsservice. Det er lidt færre end sidste år og dermed er en svag positiv udvikling de seneste år stoppet, og optaget i år er på niveau med optaget i 2015

Dog ser det ud til, at de merkantile erhvervsuddannelser i lidt højere grad er begyndt at tiltrække de unge elever fra 9. klasse, mens tilbagegangen skyldes en vigende interesse fra 10. klasse eleverne. Samtidigt fortsætter tendensen med, at ca. 2/3 af både 9. og 10. klasse eleverne vælger eux. I alt 69% af 9. klasse eleverne har søgt om at starte på GF1 med eux.

I 2017 blev det muligt at starte på hf direkte efter 9. klasse, og det var forventningen, at det kunne få betydning for søgningen til de merkantile erhvervsuddannelser, og der er en øget søgning til hf blandt eleverne fra 9. klasse, men som nævnt er søgningen fra 9. klasse til GF1 ikke faldet tilsvarende.

antalansogninger

ansogningerhfeudstx

 

Ministeriets samlede opgørelse af ansøgninger fra 9. og 10. klasse viser, at i alt 19,9% har søgt en erhvervsuddannelse jf.  ministeriets pressemeddelelse.