Lønkompensation til elever

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har udvidet den midlertidige lønkompensationsordning til også at omfatte eleverDet sker for at undgå fyringer som følge af corona-udbruddet.

Staten dækker 90 procent af lønnen til lærlinge og elever omfattet af aftalen, mens arbejdsgiverne finansierer resten. Aftalen gælder virksomheder, der efter corona-udbruddet står over for afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere.

Der er følgende forudsætninger:

  • lærlingen/eleven modtager sin normale løn
  • virksomheden kan ikke få lønkompensation i de perioder, hvor lærlingen/eleven er på skole
  • virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og hjemsender som udgangspunkt ikke rlingen/eleven
  • virksomheden er omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen.

Læs også Børne- og Undervisningsministeriets nyhed om lønkompensation til elever

Lønkompensationsordningen administreres af erhvervsstyrelsenog man kan finde vejledning om ansøgning på erhvervsstyrelsensvirksomhedsguide om blandt andetkompensationsordningen.

Lønkompensationen ændrer ikke på grundprincippet fra nødlovgivningen om, at alle uddannelsesforløb skal gennemføres som planlagt og ikke må udskydes. Eleverne skal stadig modtage nødundervisning under alle planlagte skoleophold, og på de merkantile uddannelser og på fitnessuddannelsen gennemføres også de afsluttende prøver til det planlagte tidspunkt