Handelsuddannelsen pr. 1. august 2020

Ændringerne i handelsuddannelsen omfatter opdatering af bundne specialefag og et enkelt valgfrit specialefag. De bundne specialefag er ajourført med henblik på at styrke elevernes kompetencer inden for bæredygtighed m.m.

Endvidere er der tilkoblet et nyt valgfrit specialefag til handelsuddannelsen: Innovation i et digitaliseringsperspektiv. Det valgfri specialefag er tilkoblet specialerne: Handelsassistent, salg, Indkøbsassistent og Logistikassistent.

Hensigten med valgfaget er forberede eleverne på at deltage i digitaliseringsprocesser med et innovativt sigte. Eleverne skal opnå en forståelse for, hvordan man undersøger markedspotentialet for en ny og innovativ løsning. Samtidigt skal eleverne forstå de forskellige trin, man er nødt til at gå igennem for at skabe succesfulde og innovative digitale løsninger. Det valgfri specialefag vil have fokus på elevens praktiske arbejde med potentielle innovative løsninger i relation til egen elevplads i en virksomhed.

Læs udkastet til uddannelsesordningen på https://www.uddannelsesnaevnet.dk/skoler/horinger