Learning Factory 12: Elevernes it-kompetencer i grundfagene

Center for it i undervisningen afholder i efteråret Learning Factory 12, hvor der er fokus på IT som pædagogisk værktøj i grundfags-undervisningen.

Med den nye grundfagsbekendtgørelse og i det enkelte grundfags vejledning stilles der større og mere præcise krav til anvendelse af it i undervisningen. En del grundfagslærere, skoleledere og organisationer har efterspurgt efteruddannelse for undervisere, så de kan løfte denne nye opgave. CIU ønsker med denne Learning Factory at bidrage til denne indsats.

Formålet er, at deltagerne udvikler kompetencer til at inddrage it-værktøjer i en faglig og pædagogisk sammenhæng. Denne Learning Factory skal give underviserne og andre mulighed for at udvikle og afprøve metoder til dette pædagogiske arbejde. Elevernes grundlæggende niveau i at anvende it-værktøjer i bred forstand kan variere meget. Derfor giver dette forløb underviserne redskaber til at løfte opgaven i undervisningen for elever på forskellige it-niveauer.  

I kan læse mere om denne omgang af Learning Factory her