HAKL igangsætter turisme- og oplevelsespakker

HAKL har sammensat 2 kursuspakker til medarbejdere og virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervene. 

Kursuspakkerne er blevet til efter dialog med Aalborg Handelsskole, Tietgen KompetenceCenter og Roskilde Handelsskole, som godkendte udbydere af FKB Turist og rejse.

Pakkerne fokuserer på god kundeservice, kvalitet og mersalg. Kurserne udbydes i et samarbejde mellem de 3 udbydere og der anvendes forskellige undervisningsformer som fjernundervisning, fysisk deltagelse og en kombination heraf. Kurserne kan tages som en pakke og enkeltvis, og de udbydes løbende hen over efteråret.

Kundeservice og kvalitet i oplevelser
47295 Kulturafstemt kommunikation i salg og service (2 dage)
46500 Kvalitet og kundeservice i turist- og rejsebranchen (2 dage)
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1 dag)

Målrettet mersalg til turister
46496 Rådgivning til turister i Danmark – Incoming (2 dage)
46497 Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen (2 dage)
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1 dag)

Klik på linket for at læse mere om kurserne på amukurs.dk, hvor tilmelding også er mulig allerede nu. De første kurser starter op den 10. august.