Merkantile specialer er på STAR positivliste til 110% dagpenge

Regeringen Indgik d. 17 juni to politiske aftaler om en række initiativer til opkvalificering og uddannelse af ledige. Initiativerne skal styrke en jobrettet opkvalificering af ledige, som er blevet berørt af coronakrisen.

Den ene af initiativerne vedrører 'Ret til 110 pct. af hidtidig dagpengesats inden for mangelområder' og her er flere Detail-, Handel- og Kontorspecialer at finde. Følgende specialer kan findes på listen:

 

Erhvervsuddannelse - Speciale/trin

Kontoruddannelse med specialer - Revision

Kontoruddannelse med specialer - Økonomi

Kontoruddannelse med specialer - Offentlig administration

Handelsuddannelser med specialer - Digital Handel B2B

Handelsuddannelser med specialer - Logistikassistent 

Detailhandelsuddannelse med speciale - Convenience mad

Detailhandelsuddannelse med speciale - Digital handel