Husk frist for ansøgning om AUB-tilskud – efterårspuljen 2020

De lokale uddannelsesudvalg har igen mulighed for at ansøge om tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til aktiviteter, der kan skabe flere praktikpladser inden for de merkantile erhvervsuddannelser, fitnessuddannelsen og erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent. Der er ansøgningsfrist den 1. september.

Aktiviteter skal være rettet mod overgangen mellem grundforløb og hovedforløb.

Frist for påtegning af de faglige udvalg

Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest den 15. august 2020. 

På AUB's hjemmeside kan I se de aktiviteter, I kan få tilskud til.

  1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på

praktikpladser eller på elever.

  1. Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er

godkendt til.

  1. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet.
  2. Elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads.

Hent ansøgningsblanketten kan hentes på virk.dk