En lille præcisering til bekendtgørelserne

En lille præcisering til bekendtgørelserne 

I foråret fik de merkantile uddannelser nye bekendtgørelser, som dannede grundlag for de uddannelsesordninger, som trådte i kraft pr. 1. august.

Der havde dog indsneget sig en lille fejl i et par af bekendtgørelserne, og derfor er forårets bekendtgørelser blevet suppleret med to ændringsbekendtgørelser.

Inden for detailhandelsuddannelsen er hjemmelsgrundlaget for eux-grundfaget 2. fremmedsprog blevet præciseret.

Inden for kontoruddannelsen er hjemmelsgrundlaget tilsvarende rettet, og samtidigt er det præciseret, at forårets justeringer af fagprøven betyder, at kontoreleverne skal aflevere en skriftlig dokumentation forud fagprøven. Læs nærmere om de nye rammer for fagprøven i Nyhedsbrev om justeringer pr. 1. august 2020