Kontorspecialet lægesekretær indstilles til nedlæggelse

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser og OmKOF har i september 2020 indstillet til børne- og undervisningsministeren, at specialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022 i forlængelse af at Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2020 har godkendt den nye erhvervsakademiuddannelse - ”Sundhedsadministrativ koordinator”, der udbydes af professionshøjskolerne fra juli 2021.

Den nye uddannelse sundhedsadministrativ koordinator er udviklet som følge af ændrede kompetencekrav i sundhedssektoren og med det formål at kvalificere til en række administrative, koordinerende, juridiske, sundheds- og it-mæssige arbejdsopgaver inden for sundhedssektoren. Uddannelsen er udviklet på baggrund af ønske fra aftagerne og efter et længerevarende uddannelsesudviklingsarbejde sammen med en række aktører.

For mere information om den nye uddannelse henvises til de enkelte professionshøjskoler eller HK’s hjemmeside.