Virksomhedernes oplevelse af eleverne er helt i top:

Undervisningsministeriet udsendte den 14. september resultaterne af trivselsundersøgelserne for virksomheder og elever for 2019.

Undersøgelserne viser igen i år, at virksomhedernes oplevelse af eleverne stadig er helt i top.  

Der har dog været en nedadgående tendens nogle af indikatorerne. Til spørgsmålene vedrørende ”Egen indsats og motivation”, ”Egne evner” og ”Velbefindende” har eleverne svaret mindre positivt, end i de foregående år.