Praktikpladssituationen, oktober 2020

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Praktikpladssituationen, oktober 2020

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

tilforsiden

Flere af Uddannelsesnævnets uddannelser har allerede overgået sidste års antal indgåede aftaler, mens de uddannelser, der stadig er bagud, ser ud til at slutte året på niveau med sidste år.

I juni blev der lempet på reglerne for optag i skolepraktik, hvilket resulterede i et stort optag i juli måned på 696 elever. Sammenligner man med samme måned sidste år, hvor der blev optaget 482 elever, er dette en stigning på 44% i antal opstartede elever.

optagetiskolepraktikjuli2020

Men på trods af det høje optag i juli, er antallet af igangværende elever i skolepraktik faldet med 12% i 2020 sammenlignet med 2019.

Elever_i_skolepraktik.jpg

Det er især anført af det lave optag på Detailhandelsuddannelsen, hvor der er 25% færre elever i skolepraktik.