Praktikpladssituationen, november 2020

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Praktikpladssituationen, november 2020

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

tilforsiden

Detailhandelsuddannelsen har kurs mod en to-cifret vækst sammenlignet med sidste år og væksten i antallet af indgåede uddannelsesaftaler kommer også til udtryk i antallet af igangværende aftaler, hvor der er 7% flere elever sammenlignet med sidste år.

Det stigende antal indgåede aftaler skyldes blandt andet en vækst i antal indgåede aftaler med EUX elever på næsten 50%. Nedenfor er EUXelever isoleret og her ses en tydelig vækst på Detailhandelsuddannelsen.

Billede2


Det er specielt de helt unge elever, som trækker denne vækst. Nedenfor vises udviklingen i antal indgåede aftaler for de elever, der har valgt EUX og som kommer direkte fra folkeskolen.

Billede4