Færre ophævede aftaler i 2020

Uddannelsesnævnet har hele året fulgt udviklingen i antallet af ophævede aftaler og sammenlignet med 2019 - Og 2020 slutter med færrest.   

Den seneste opgørelse er lavet den 15. december og kan findes her.

Opgørelsen viser, at der er registreret 550 færre ophævede aftaler, end sidste år, hvilket primært skyldes store nedgange på Detailhandelsuddannelsen, Handelsuddannelsen og Kontoruddannelsen.
Det laver antal kan ikke forklares med færre indgåede uddannelsesaftaler, da der i 2020 er indgået flere aftaler end samme tidspunkt sidste år.

Fitnessuddannelsen er af disktretionshensyn ikke taget med, da der var for få dataposter.