2021

Sidste år blev der i december måned kun indgået 428 aftaler, og det endelige billede forventes derfor ikke at ændre sig meget, inden årsopgørelsen skal udsendes i midten af januar.

Formandskabet for HAKL har skrevet et debatindlæg hos Altinget, der sætter fokus på det merkantile områdes vigtighed i den grønne omstilling.

Specialerne Digital Handel B2C på detailhandelsuddannelsen og Digital Handel B2B på handelsuddannelsen nåede i sidste måned en magisk grænse - Der er nemlig 100 elever, der er i gang med specialerne.

HAKL har nu lagt introduktionsmateriale til 16 mikrolæringselementer på YouTube, det giver alle mulighed for at finde vej til det spændende gratis interaktive læringsmateriale. 

Fredag den 5. november 2021 gennemførte HAKL et webinar for undervisere om afvikling af de nye casebaserede prøver.

AUB udsender i dag resultaterne af den midlertidige slutregulering af elevløntilskuddet fra trepartsaftalen fra maj 2020.

Region Midtjylland nåede i oktober måned op på 2.000 merkantile erhvervsuddannelser - Det er første gang, at en region har krydset den grænse inden november.

HAKL har i samarbejde med erhvervsskolerne gennemgået HAKL’s efteruddannelsesudbud for at udpege de efteruddannelseskurser, hvor det er naturligt at bæredygtighed indarbejdes i indholdet inden for den eksisterende målformulering.

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler frem til 31. otkober. Forspringet for de merkantile uddannelser er nede på 5%, men både handelsuddannelsen og eventuddannelsen ligger stadig langt foran sidste år.

Fredag den 29. oktober havde Lederne samlet AMU-udbudsskoler til en konference med en række spændende oplæg om bæredygtighed og rammebetingelser for fremtidens efter- og videreuddannelse.