2021

I fredags belv vinderne af årets Fagprøvepris kåret, og det var Johanne Bondgaard fra Matas og Mia Rødvig Olesen fra Kyocera Unitomerco Tooling A/S, der løb med priserne. 

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent har i efterårets pulje fået bevilget tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde på i alt 1.034.928 kr. kr.

Efteruddannelsesudvalget HAKL inviterer undervisere til videndeling om de nye casebaserede prøver i tilknytning til kurserne. På workshoppen vil gruppedrøftelserne ved bordene foregå som hybridmøder, hvor en ordstyrer vil sørge for at koble de fysiske deltagere og dem, der deltager via Teams, sammen.

Antallet af uddannelsesaftaler med EUX-elever er årligt steget med ca 200 fra 1.153 i 2018 til 1.574 aftaler i 2020 – og det ser ud til, at denne tendens fortsætter.

Juli og februar er de måneder, hvor der starter absolut flest elever i skolepraktik. Men der er i år startet usædvanligt få elever i skolepraktik i sommermåneden.

Uddannelsesnævnet søger to nye medarbejdere.

I de seneste to år har IBC haft mest travlt i årets første tre måneder. I år er det Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, hvor der har været 3631 deltagere på kursus.

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2021 er stadig højere end på samme tidspunkt i de 3 foregående år. Men som vi forventede, er forspringet stille og roligt ved at blive indhentet.

Inden corona var fjernundervisning kun en lille andel af den samlede undervisningsform. Men siden pandemiens start, har den udviklet sig til at være en vigtig del af kursusudbuddet inden for HAKL.

Den samlede nedgang i aktiviteten på HAKLs område, fordeler sig ikke ligeligt blandt job- og kursusområderne (FKB´er). På Ledelse faldt antallet af kursusdeltagelser med 31%, mens faldet på hhv. Administration og Detailhandel blot var på 14,5% og 9,5%.