Stigning i brugen af fjernundervisning på HAKL

2020 var året, hvor Covid-19 gjorde os alle til eksperter i at bruge Zoom, Teams og Skype. Det kan man også se på AMU-statistikken.

På et normalt kvartal er der normalt 4-600 kursister, som deltager på fjernundervisning i HAKL regi. Det tal blev mangedoblet, da der i 1. kvartal var 5.071 kursister, som deltog på et HAKL kursus online. 

Nedenfor vises antallet af kursusdeltagelser fordelt på undervisningsform for 1. kvartal i de respektive år.

fjernundervisning

På FKB Detail, Offentlig forvaltning og sagsbehandling og Ledelse har der været tæt på ingen fjernundervisning i 2019. Her var der i 2020 hhv 644, 452 og 518 kursister på fjernundervisning. 

Sammen med FKB Administration, hvor der var over 2.600 kursister, udgjorde de 4 FKBer tilsammen 91% af aktiviteten på Fjernundervisning.   

tabelfjernundervisning