Den nye bekendtgørelse for handelsuddannelsen er godkendt og klar til ikrafttrædelse pr. 1. august 2021.

Udkast til den nye uddannelsesordning, som ligeledes træder i kraft den 1. august 2021, er samtidig sendt i høring hos skolerne. 

Den nye uddannelsesordning indeholder en justering af praktikmål i specialerne Handelsassistent, salg, Logistikassistent og Indkøbsassistent. Bæredygtighed er en central del B2B-handel og derfor har det været vigtigt også at få justeret praktikmålene.

Ændringerne kommer i naturlig forlængelse af sidste års ajourføring af de bundne specialefag i specialerne, hvor der også var fokus på at få integreret bæredygtighed i uddannelsen.

Der er høringsfrist den 5. april.