Spændende uddannelsesforløb fra AMU til akademimoduler på det merkantile område med ECTS-point

Nu kan kursister efter- og videreuddanne sig gennem et praksisnært lærings- og træningsforløb med et mix af relevante AMU-kurser kombineret med et modul på akademiniveau og afslutte uddannelsesforløbet med ECTS-point fra modul på akademiniveau.

amuects

De ECTS-point, du kan hente i et ”Fra AMU til akademimoduler” uddannelsesforløb, kan bruges videre i mere efter- og videreuddannelse på akademiniveau.

Der er 4 spændende uddannelsesforløb inden for ”Fra AMU til akademimoduler”:

  1. Kommunikation i praksis
  2. Lederuddannelse
  3. Salgspsykologi og grundlæggende salg
  4. Erhvervsøkonomi

På hjemmesiden www.amukurs.dk finder du flere oplysninger om uddannelsesforløbene, hvor du kan tilmelde dig kurserne og hvornår det er muligt at starte på et uddannelsesforløb.