Virksomhedstilfredsheden er helt i top på den merkantile erhvervsuddannelser

Den årlige virksomhedstilfredshed er udkommet og det ser rigtig flot ud for Uddannelsesnævnets uddannelser. 

De adspurgte virksomheder blev spurgt til indikatoren "oplevelse af eleverne" og på en skala fra 1-10 er der stort set universel enighed om en karakter på 8,5 - og her har den faktisk ligget stabilt siden undersøgelsen blev foretaget første gang.    

I denne omgang har mere end 1300 virksomheder fordelt på de seks uddannelser svaret på undersøgelsen, som omfatter 13 spørgsmål.

indikatoren "oplevelse af eleverne" består af 4 spørgsmål

"Eleven/eleverne kan begå sig tilfredsstillende på arbejdspladsen"
"Eleven/eleverne er motiverede for at lære nyt"
"Elevens/elevernes praktiske færdigheder er tilfredsstillende"
"Elevens/elevernes viden om fagområdet er tilfredsstillende"
 

Nedenfor kan du se udviklingen siden første spørgerunde.