Elevtrivsel i praktikken er høj blandt merkantile elever

I den årlige trivselsundersøgelse blandt elever på erhvervsuddannelserne, svarer de merkantile elever, at de trives i praktikken. Det billede har været stabilt siden undersøgelsen første gang blev lavet i 2016. 

I den årlige trivselsmåling bliver eleverne bedt om at vurdere praktikken ud fra 8 forskellige spørgsmål. Gennemsnittet af svarene på disse spørgsmål bliver summeret og udgør indikatoren "Praktik". Elevernes tiflredshed med praktikken har - for alle erhvervsuddannelserne ligget på ca 4 siden den første rundspørge i 2015. Det er meget høje tal, som alle parter kan være stolte af.

Og den høje tilfredshed går igen på Uddannelsesnænvets uddannelser. Niveauet har ligget stabilt omkring de 4.0 for alle uddannelserne. 

elevtrivsel 

Tallene er desværre nedadgående for Eventkoordinatoruddannelsen, hvor der blev givet den laveste tilfredshed. Trivselsmålingen gennemføres årligt fra 1. oktober til 1. december, så sidste års undersøgelse kan have været påvirket af Covid-19.