Ny uddannelsesordning for detailhandelsuddannelsen

Ministeriet har godkendt den nye uddannelsesordning for detailhandelsuddannelsen, som træder i kraft 1. august 2021. Der er foretaget to mindre justeringer:

  • De bundne specialefag på specialerne, blomsterdekoratør og dekoratør, er ajourførte med henblik på at styrke elevernes kompetencer inden for bæredygtighed og digital handel.
  • Profilen ”nærbutik” tilknyttet trin 1, salgsassistent er nedlagt. Elever kan i stedet vælge convenience med og uden profil eller salgsassistent uden profil, som dækker mange af de samme kompetenceområder.

Den nye uddannelsesordning for detailhandelsuddannelsen med specialer kan læses på https://www.eud.uddannelsesadministration.dk/