Flere eux-aftaler i årets første fem måneder

Der er indgået flere aftaler med EUX-elever i løbet af årets første fem måneder, end samme periode i hhv 2019 og 2020.

aftaleralleeux

Der er især sket en stigning i antallet af uddannelsesaftaler med de helt unge EUXere, som kommer direkte fra folkeskolen.

aftaleralleeux

Sidste var påvirket af Covid-19, hvilket udskød en del aftaler til efteråret. Dette, sammenholdt med sidste års hjælpepakker, gør nok, at vi i løbet af efteråret vil se en del af forspringet blive indhentet. I hvert fald, når vi sammenligner med 2020.

aftaleralleeux