AUB-midlerne fra forårets pulje 2021 er nu fordelt

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser har i forårets pulje fået tildelt tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde på i alt 2.224.606 kr.

Der var i forårets pulje indsendt 19 ansøgninger og der var søgt om tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde på i alt 4.334.596 kr.   

AUB oplyser, at de samlet modtog ansøgninger for et beløb på i alt 29.215.160 kr., og at AUB samlet har haft 20.250.000 kr. til at dele ud af. Der er givet et samlet bevilget tilskud for 18.720.380 kr og der er derfor for første gang i flere år ikke givet afslag på ansøgninger på grund af manglende midler.

De lokale uddannelsesudvalg og skolerne har modtaget afgørelsesbreve direkte fra AUB.

Efterårets pulje 2021

Fristen for ansøgning til forårets pulje er 1. september 2021. Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest den 15. august 2021.