Praktikpladssituationen for juli - forspringet er ved at blive indhentet

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler ligger stadig på et højt niveau. Men forspringet er ved at blive indhentet. 

Der blev sidste år indgået 4.193 uddannelsesaftaler på det merkantile område - Det er 800 færre aftaler, end der er indgået i samme periode i år. 

Dette skyldes Corona, som skubbede den normale sæson for indgåelse af uddannelsesaftaler til den anden side af sommeren. Derfor har vi også i løbet af årets første par måneder set flotte væksttal på op mod 50%. Men væksten forventes at blive mindre i løbet af efteråret. 

tilforsiden 

Der blev i 2020 (De blå søjler) indgået ualmindeligt mange aftaler i løbet af efteråret og eftersom 2020 forventes at følge et mere almindeligt flow, vil de flotte væksttal fra foråret (de gule søjler) sandsynligvis blive indhentet. 

indgaedeaftaler