Nedgang i AMU-aktiviteten i årets første kvartal.

Antallet af kursusdeltagelser på AMU er i årets første kvartal faldet fra 123.000 i år 2020 til 82.000 i år. Det er et samlet fald i aktiviteten på 33%.

Nedgangen i aktivitet påvirker alle efteruddannelsesudvalg, men antallet af kursusdeltagelser på HAKLs område er faldet lidt mindre end gennemsnittet.

udviklingikursusaktivitet

Her er aktiviteten gået fra 24.943 sidste år til 19.314 i år, hvilket er et fald på 22,5%.

Kurserne på HAKLs område udgør i år 23,5% af det samlede antal, hvilket er det højeste siden 1. kvartal 2017.