400% flere kursister gennemfører kurser som fjernundervisning

Inden corona var fjernundervisning kun en lille andel af den samlede undervisningsform. Men siden pandemiens start, har den udviklet sig til at være en vigtig del af kursusudbuddet inden for HAKL.

Sammenligner man 1. kvartal fra 2017 og frem, kan man i begyndelsen af 2020 se en lille vækst.

fjernundervisning

Det skyldes formentlig en vækst i brugen af fjernundervisning i marts måned.

Tallet er siden eksploderet og sammenlignet med første kvartal af 2020, så er brugen af fjernundervisning femdoblet.

Da brugen af dagsundervisning samtidig er faldet, udgør fjernundervisningen i år 26% af den samlede aktivitet. Dette tal var sidste år 4%