8% flere uddannelsesaftaler i 2021 sammenlignet med sidste år

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler frem til 30. september. Forspringet for de merkantile uddannelser er nede på 8%, men både handelsuddannelsen og eventuddannelsen ligger stadig langt foran sidste år.

tilforsidensep

I sidste måned var forspringet på 12% for de merkantile erhvervsuddannelser og som forventet er det blevet en smule mindre. Der blev i efteråret 2020 indgået mange flere aftaler, end et normalt år, og derfor var det også forventet, at den relative forskel mellem 2020 og 2021 ville blive udlignet i løbet af efteråret.

I august var detailhandelsuddannelsen foran med 1% og er for første gang i år gået i minus. Det største relative fald skal findes på handelsuddannelsen, der er gået fra et forspring på 47% til 35%.

indgaaedeaftalersep2021