Færrest i skolepraktik i Region Nordjylland - flest i Region Syddanmark

Antallet af elever, der starter i skolepraktik, afhænger i høj grad af elevernes bopæl. Der er således startet fire gange så mange elever i skolepraktik i Region Syddanmark som der er i Region Nordjylland. 

Sammenlignet med de 3 seneste år, ligger antallet af optagelser i skolepraktik på det laveste med stor afstand. Det lave optag fordeler sig jævnt på alle uddannelserne og kompenserer også for det ekstraordinære optag på eventuddannelsen og fitnessuddannelsen.

Nedenstående opgørelse viser antallet af optagelser i skolepraktik i perioden 1. januar til 30. september i det givne år. Samme elev kan derfor godt optræde flere gange i opgørelsen.

skp2

Den regionale fordeling af skolepraktikelever viser, at udviklingen sker nogenlunde ensartet fordelt på landets regioner og at der fortsat er flest skolepraktikelever i Region Syddanmark.

skp2