De merkantile godkendelser på Praktikpladsen.dk er ajourført

Praktikpladsen kan man finde alle aktuelle godkendelser, som virksomhederne har, til at uddanne elever.

Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at udvikle portalen med nye funktioner til det lærepladsunderstøttende arbejde, og i den forbindelse sker der også en præcisering af og oprydning i, hvilke godkendelser der er synlige i forhold til de enkelte virksomheder.

Det gælder blandt andet en række uaktuelle merkantile godkendelser, særligt inden for de gamle trin 1 uddannelser til f.eks. butiksmedhjælper, eventassistent og kundekontaktcenter, men også inden for nedlagte specialer som f.eks. rejseliv. Desuden har de merkantile faglige udvalg praksis for at passivere enkeltgodkendelser, som ikke har været benyttet af virksomheden i 3 år. Alt i alt er ca. 12.000 trin-/speciale-godkendelser derfor blevet passiveret og fremgår ikke længere af de offentligt tilgængelige godkendelser på Praktikpladsen.

Hvis der opstår behov for at aktivere en godkendelse til et restlæreforløb mv. til de gamle trin/specialer, kan man kontakte det faglige udvalg.