Praktikpladstal opdateret frem til og med oktober

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler frem til 31. otkober. Forspringet for de merkantile uddannelser er nede på 5%, men både handelsuddannelsen og eventuddannelsen ligger stadig langt foran sidste år.

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

tilforsidenokt2021

I 2021 er der fortsat indgået flere uddannelsesaftaler end på samme tidspunkt sidste år. Som forventet, så er der siden sommerferien blevet indgået færre uddannelsesaftaler i år end på samme tidspunkt sidste år.

Derfor har vi også kunne se, at forspringet er blevet mindre og mindre.

Udviklingen skyldes, at der i efteråret 2020 blev indgået mange flere aftaler, end normalt, da trepartsaftalen trådte i kraft i sidste år.

Nedenfor vises udviklinge fra 1. januar til 31. oktober på de merkantile erhvervsuddannelser. 

antalindgaedeaftaler