Bæredygtighed er en naturlig del af efteruddannelse på HAKL’s område

HAKL har i samarbejde med erhvervsskolerne gennemgået HAKL’s efteruddannelsesudbud for at udpege de efteruddannelseskurser, hvor det er naturligt at bæredygtighed indarbejdes i indholdet inden for den eksisterende målformulering.

 Det er blevet til 48 kurser, der fordeler sig på følgende uddannelsesområder på HAKL’s område:

  • Administrative funktioner – 9 kurser
  • B2B Handel – 2 kurser
  • Detailhandel – 9 kurser
  • Ledelse – 11 kurser
  • Medie og kommunikation – 9 kurser
  • Praktisk kirketjeneste – 7 kurser
  • Turisme og event – 9 kurser

amukurs 

HAKL har derfor lavet én indgang til ”Bæredygtighed” på kursusportalen amukurs.dk, der skal gøre det nemmere for virksomheder, medarbejder og udbydere at finde de administrative kompetencer inden for bæredygtighed, der er brug for i forbindelse med virksomhedens grønne omstilling.

Find mere om de enkelte bæredygtighedskurser på AMUkurs.dk fanebladet om Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse