Gode og engagerede drøftelser på webinar om de nye casebaserede prøver

Fredag den 5. november 2021 gennemførte HAKL et webinar for undervisere om afvikling af de nye casebaserede prøver.

35 undervisere fra 12 forskellige udbydere deltog foruden sekretariatet og der var en livlig debat dels i plenum og dels i de 6 online gruppedrøftelser, som underviserne var blevet inddelt i på forhånd på tværs af skoler.

Gruppedrøftelserne foregik tre gange med følgende temaer:

  • Hvordan integrerer vi prøven i undervisningen og gør kursisterne trygge ved at gå til prøve
  • Hvordan afvikler vi delprøver ifm. de casebaserede prøver undervejs i undervisningen
  • Hvordan tackler vi skriftligheden for de kursister, hvor det er en udfordring

Forud for hver gruppedrøftelse var der oplæg til inspiration fra en eller to undervisere om, hvordan de gør og hvad der fungerer og efter gruppedrøftelserne var der afrapporteringer og opsamling fra grupperne.

Der kom mange gode input til, hvordan de casebaserede prøver kan afvikles bedst muligt og fleksibelt, og hvornår multiple choice stadig kan være relevant. Opsamlingen fra drøftelser og oplæg er nu udsendt til deltagere og kursuschefer og alt materiale og optagelser fra webinaret kan ses på HAKLs hjemmeside Prøver i AMU.

Optagelserne og slides fra mødet er lagt op og kan findes her