Praktikpladssituationen, november 2021

Sidste år blev der i december måned kun indgået 428 aftaler, og det endelige billede forventes derfor ikke at ændre sig meget, inden årsopgørelsen skal udsendes i midten af januar.

aftalerjannov

Event, Handel, Kontor og tandklinikassistentuddannelsen forventes derfor at slutte med en stigning i antallet af indgåede aftaler, mens der på Detail og Fitness blev indgået færre aftaler i år.

For Detail er den negative procentvise udvikling dog mere et udtryk for, at der blev indgået mange aftaler i 2020 end at der er indgået få aftaler i 2021. Dette illustreres bedst ved at sammenligne med tallene fra før pandemien.

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler på handelsuddannelsen har derimod ligget langt over tallene for både 2020 og 2019.

Der er indtil videre indgået 1.257 aftaler, hvilket er 260 flere end på samme tidspunkt forrige år.

aftalerjannov20192021