Nyt om Covid-19 fra Uddannelsesnævnet

Covid-19 tiltagene er pt. forlænget til den 7. februar 2021, og restriktioner om nødundervisning mv. vil dermed vare en tid endnu.

Lige som under nedlukningen i foråret 2020 er det også målet under denne nedlukning, at alle uddannelsesaftaler i størst muligt omfang gennemføres som planlagt og ikke mindst, at alle elever færdiggør deres uddannelse til den aftalte tid uden forlængelse af uddannelsestiden.

De faglige udvalgs anbefalinger fra sidste forår om fagprøven gælder fortsat og er en vejledning til skolerne om, hvordan de gældende rammer for fagprøven kan fraviges for at sikre, at eleverne gennemfører den afsluttende fagprøve til tiden. Anbefalingerne fremgår igen af Uddannelsesnævnets hjemmeside om Covid-19. sammen med de faglige udvalgs svar på en række spørgsmål om oplæringen i virksomheden.