Den grundlæggende lederuddannelse har fået nyt indhold

Den grundlæggende lederuddannelse er blevet opgraderet med et styrket fokus på digitaliseringens betydning for ledelsesopgaven.

Den grundlæggende lederuddannelse er et af de mest populære forløb inden for AMU. I løbet af 13 samlede kursusdage kommer uddannelsen rundt om de vigtigste kernekompetencer for lederne i AMU-målgruppen – og nu altså også med et skærpet blik for de forandringer som digitalisering medfører for ledelsesopgaven. Der er desuden foretaget en generel opdatering af alle moduler, bl.a. med nye elementer vedr. bæredygtighed. Du kan læse mere om det nye indhold i denne pjece.

Grundlaget for revisionsarbejdet har bl.a. været en række anbefalinger fra rapporten ’Behovsafdækning på ledelsesområdet med fokus på digital ledelse og digitaliseringens betydning for ledelsesopgaven’, udgivet af HAKL i efteråret 2019.

Udviklingsarbejdet er foretaget af en udviklergruppe bestående af 3 kursusudviklere fra hhv. Business College Syd, Køge Handelsskole og Aarhus Business College. Øvrige skoler der udbyder uddannelsen har ligeledes bidraget til processen undervejs.

De kurser som hidtil har indgået i Den grundlæggede lederuddannelse kan udbydes til og med d. 30. juni 2021.