Spørgsmål og svar i forbindelse med nedlæggelse af specialet lægesekretær

Uddannelsesnævnet har samlet en række spørgsmål og lavet en spørgsmål/svar om konsekvenserne af, at specialet lægesekretær nedlægges i 2022. Oversigterne kan hentes nedenfor.

De nærmere regler for nedlæggelsen og overgangsbestemmelserne er endnu ikke fastlagt ved bekendtgørelse, og der kan endnu nå at ske ændringer.

Svarene på spørgsmålene skal derfor tages med forbehold og alene tages som udtryk for, hvordan man pt. forventer, at overgangsbestemmelserne vil blive udformet.

Man forventer, at overgangsbestemmelserne kommer til at indeholde 3 afgørende skæringsdatoer:

  1. Man skal være påbegyndt en uddannelsesaftale om lægesekretær senest den 31. august 2022
  2. Uddannelsesforløbet skal være afsluttet senest den 31. august 2026
  3. EUV 1-elever skal have en RKV senest den 31. august 2022 og have påbegyndt specialefagsundervisningen senest den 31. december 2022

Se mere om nedlæggelse af lægesekretær her.