Følg med i dine elevers fravær på skoleophold

Det er et vigtigt redskab at kunne følge med i dine elevers fravær, når de er på skoleophold. Det kan du via www.praktikpladsen.dk.

På STILs hjemmeside kan du nu finde en vejledning, som hjælper dig med at følge med i elevernes fravær på skoleophold.

Det er vigtigt at eleverne går i skole og bliver så dygtige som muligt. Skulle eleven have fravær kan du følge med i det og eventuelt følge op på det. Med dialog om fravær kan man sammen gøre uddannelsen til en bedre oplevelse og det er derfor et godt værktøj, der er stillet til rådighed for virksomheden. 

Fravær kan skyldes mange ting, men skulle det vise sig, at eleven har fravær på grund af udfordringer med studie eller privatliv, står du som arbejdsgiver bedre rustet til at starte en dialog med eleven og fastholde eleven i uddannelsen.  

Du kan finde vejledningen på STILs hjemmeside ved at følge linket i boksen til højre.