2021

Sidste år var mere end 70.000 kursister til prøve på et af HAKLs kurser. 82% af de 70.000 kursister deltog i et kursus på enten Administration, Ledelse eller Detailhandel.

HAKL har udviklet et digitalt interaktivt undervisningsmateriale, der indeholder 16 mikrolæringselementer til 3 forskellige kurser, men hvert mikrolæringselement kan også stå alene.

Antallet af elever, der starter i skolepraktik, afhænger i høj grad af elevernes bopæl. Der er således startet fire gange så mange elever i skolepraktik i Region Syddanmark som der er i Region Nordjylland. 

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler frem til 30. september. Forspringet for de merkantile uddannelser er nede på 8%, men både handelsuddannelsen og eventuddannelsen ligger stadig langt foran sidste år.

I fredags blev vinderne af årets Fagprøvepris kåret, og det var Johanne Bondgaard fra Matas og Mia Rødvig Olesen fra Kyocera Unimerco Tooling A/S, der løb med priserne. 

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent har i efterårets pulje fået bevilget tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde på i alt 1.034.928 kr. kr.

Efteruddannelsesudvalget HAKL inviterer undervisere til videndeling om de nye casebaserede prøver i tilknytning til kurserne. På workshoppen vil gruppedrøftelserne ved bordene foregå som hybridmøder, hvor en ordstyrer vil sørge for at koble de fysiske deltagere og dem, der deltager via Teams, sammen.

Antallet af uddannelsesaftaler med EUX-elever er årligt steget med ca 200 fra 1.153 i 2018 til 1.574 aftaler i 2020 – og det ser ud til, at denne tendens fortsætter.

Juli og februar er de måneder, hvor der starter absolut flest elever i skolepraktik. Men der er i år startet usædvanligt få elever i skolepraktik i sommermåneden.

Uddannelsesnævnet søger to nye medarbejdere.