2021

På Detail, Handel og Kontor er den samlede overgangsfrekvens fra GF2 til uddannelsesaftaler faldet i 2020.

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser har i forårets pulje fået tildelt tilskud til det praktikpladsopsøgende arbejde på i alt 2.224.606 kr.

Fordelingen mellem HAKL-kursister, som er henholdsvis på dagpenge og i beskæftigelse er skiftet hen over de seneste 4 år.

Der er indgået flere aftaler med EUX-elever i løbet af årets første fem måneder, end samme periode i hhv 2019 og 2020.

Med 3.577 kursister i 2020 var kurset Kommunikation som ledelsesværktøj det mest benyttede HAKL-kursus.

De nyeste tal for aktiviteten på AMU viser, at en del af den tabte aktivitet blev indhentet i 4. kvartal af 2020.

Sidste års nedlukning giver os stadig store væksttal på alle uddannelserne og en samlet vækst på 44% for de merkantile erhvervsuddannelser.

Ministeriet har for nyligt offentliggjort tilgangen til erhvervsuddannelserne for årets første kvartal på uddannelsesstatistik.dk. Af disse tal fremgår det, at tilgangen til de merkantile GF 2 er faldet.

Ministeriet har godkendt den nye uddannelsesordning for detailhandelsuddannelsen, som træder i kraft 1. august 2021. Der er foretaget to mindre justeringer:

Alt imens forårets fokus har været på covid-19 og trepartsaftalen er kontoruddannelsen blevet gjort klar til endnu et år. Ministeriet har udstedt en ny uddannelsesbekendtgørelse, og det faglige udvalg har udarbejdet en ny uddannelsesordning, men der er kun tale om få og små ændringer.