2021

Digitalt spørgeskema udsendt til vejledere i a-kasse og uddannelsesvejledere i HK-afdelinger

OmKOF justerer sin praksis for afkortning af uddannelsestiden, så elever, der får tilbud om at tiltræde et job som faglært inden for samme offentlige virksomhed/institution, har mulighed for at få afkortet deres uddannelsestid og tiltræde jobbet, hvis der kun er nogle få måneder til, at eleven skulle være udlært.

Flere og flere virksomheder benytter sig af tilbuddet om at få Projektkonsulent Marie Falkenberg fra den opsøgende indsats, på besøg i virksomheden.

Sammenligner man antallet af indgåede uddannelsesaftaler med samme periode sidste år, så er der tocifrede vækstrater på alle uddannelserne og næsten en fordobling i antallet af aftaler på Handelsuddannelsen.

Opfordring til kursusudbyderne og lokale uddannelsesudvalg om at indmelde forslag til nye kursusbehov

I den årlige trivselsundersøgelse blandt elever på erhvervsuddannelserne, svarer de merkantile elever, at de trives i praktikken. Det billede har været stabilt siden undersøgelsen første gang blev lavet i 2016. 

I forbindelse med at kontorspecialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022 har Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) den 27. april præsenteret forventninger til de overgangsordninger og regler der kommer til at gælde for elever, der gerne vil i lære på specialet lægesekretær. Webinaret blev vel besøgt af 60 deltagere fra erhvervsskoler, praktikcentre samt e-vejledning. OmKOF siger tak for den store interesse.

Den årlige virksomhedstilfredshed er udkommet og det ser rigtig flot ud for Uddannelsesnævnets uddannelser. 

Formålet er at elever der ønsker specialet lægesekretær eller elever i gang med hovedforløbet på lægesekretærspecialet samt praktikvirksomheder, kan få den bedst mulige vejledning på skolerne frem mod at specialet ophører 31. august 2026.

Nu kan kursister efter- og videreuddanne sig gennem et praksisnært lærings- og træningsforløb med et mix af relevante AMU-kurser kombineret med et modul på akademiniveau og afslutte uddannelsesforløbet med ECTS-point fra modul på akademiniveau.