2021

Børne- og Undervisningsministeriet har fastlagt rammer for supplerende grund- og hovedforløbsundervisning til elever med fagligt efterslæb.

Uddannelsesnævnet har opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler fra januar og frem til og med marts måned. Der er stor fremgang på Handelsuddannelsen - Og de andre er lige bagefter. 

Ministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om fitnessuddannelsen - Der er ændret i adgangskravene til hovedforløbet. 

Se de AMU-kurser og vejledende forløb, der kan vælges imellem på det merkantile område og ledelse på den nationale positivliste for 2021

Hvert år hylder Politiken landets bedste lærere ved at kåre Årets Underviser. Igen i år er mere end 1.000 lærere indstillet - Men blandt dem er kun få EUD-lærere. 

Udkast til tandklinikassistentuddannelsens nye uddannelsesordning, som træder i kraft den 1. august 2021, er sendt i høring hos skolerne. 

Udkast til den nye uddannelsesordning, som ligeledes træder i kraft den 1. august 2021, er samtidig sendt i høring hos skolerne. 

Uddannelsesnævnet har nu opgjort antallet af indgåede uddannelsesaftaler for februar måned. Selvom der stadig er tilbagegang, så forventes det at vende fra næste måned af.  

Mens vi venter på en genåbningsplan, er der masser du kan gøre for at forberede din virksomhed og opdatere dine kompetencer til en ny sæson i turist- og oplevelsesbranchen

Så er den nye bekendtgørelse for detailhandelsuddannelsen godkendt og klar til ikrafttrædelse pr. 1. august 2021.