2022

Uddannelsesnævnet udsendte 85 nyheder i løbet af 2021. Her de 10 mest læste nyheder.

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2021 på det merkantile område overgik det samlede antal for 2020 med 3%.

Fra den 1. januar 2022 benyttes en ny terminologi for erhvervsuddannelserne.

Et samarbejde mellem de tre udbydere af FKB Turist og rejse om nye digitale kursustilbud har skabt større fleksibilitet i udbuddet og fortsætter ind i 2022.

Futka inviterer til tre fyraftensmøder i slutningen af januar og starten af februar, hvor du kan høre mere om fremtidens tandklinikassistentelever.

Antallet af elever, der bliver optaget i skoleoplæring, har aldrig været lavere. 

Den 14. januar afholder Lederne et webinar om de nye mikrolæringsmoduler til AMU-lederkurserne.