Samarbejde om nye digitale kursustilbud til turismebranchen

Et samarbejde mellem de tre udbydere af FKB Turist og rejse om nye digitale kursustilbud har skabt større fleksibilitet i udbuddet og fortsætter ind i 2022.

Ved at udvikle på både form og indhold, er der skabt fremtidssikrede digitale undervisningsforløb i AMU. Kursusforløbene er fleksible og dermed tilgængelige for en branche, hvis medarbejdere som regel "arbejder, når andre har fri" og har mange sæsonansatte.

Gennem online- og hybridundervisning kan undervisere og kursister være spredt på flere lokaliteter og alligevel deltage i undervisningens aktiviteter samtidigt.

Ved hybridundervisning er underviseren på kursuscenteret fysisk sammen med nogle af holdets kursister, mens de øvrige kursister deltager online. Hybridundervisningen har bl.a. medført indretning af nye hybrid-lokaler med det nødvendige tekniske udstyr osv.

Samarbejde, samarbejde og samarbejde
De tre kursusudbyderes undervisere har i fællesskab med nogle af branchens turismedestinationer udviklet kurser og undervisningsmaterialer målrettet turismebranchens medarbejdere inden for markedsføring, ledelse, økonomi og regnskab, salg og god kundeservice samt hygiejne og tryghedsskabende kommunikation.

Samarbejdet om undervisning, markedsføring, administration og økonomi i et fælles udbud har gjort omkostningerne mindre end hvis de tre udbydere hver især skulle løfte udbuddet. De har gjort sig værdifulde erfaringer ift. at skræddersy udbud i samarbejde med nogle af branchens aktører samt haft en god dialog med kommuner og arbejdsmarkedskontorer rundt omkring.

Dialog mellem HAKL og udbyderne
HAKL har haft en følgegruppe til projektet, der jævnligt sammen med uddannelseschefer og projektleder har drøftet, hvordan kendskabet til kurserne kunne udbredes og hvilke kompetence- og kursusbehov der er i branchen.

Parterne og Uddannelsesnævnet har i den forbindelse markedsført kurserne og den sway om kursustilbuddene, der er udarbejdet. Både skoler og HAKLs parter har været glade for dialogen og har aftalt, at den fortsætter efter behov.

Snart forventes flere turismekurser at skulle opdateres, så de giver kompetencer i udvikling af bæredygtig turisme, ligesom nye kurser i afvikling af bæredygtige events er på vej.

Parterne og Uddannelsesnævnet har i den forbindelse markedsført kurserne og den sway om kursustilbuddene, der er udarbejdet. Både skoler og HAKLs parter har været glade for dialogen og har aftalt, at den fortsætter efter behov.

Snart forventes flere turismekurser at skulle opdateres, så de giver kompetencer i udvikling af bæredygtig turisme, ligesom nye kurser i afvikling af bæredygtige events er på vej.

faktaboks HAKL