Ny terminologi for erhvervsuddannelserne på Uddannelsesnævnets hjemmeside

Fra den 1. januar 2022 benyttes en ny terminologi for erhvervsuddannelserne.

Det er en følge af trepartsaftalen ”Flere lærepladser og entydigt ansvar”, og målet med den nye terminologi er at undgå, at erhvervsuddannelsernes oplæring forveksles med blandt andet virksomhedspraktik og jobpraktik. Den nye terminologi omfatter blandt andet følgende ændringer:

  • "elev" på hovedforløbet bliver til "lærling"/”elev”
  • "praktik" bliver til "oplæring"
  • "skolepraktik" bliver til "skoleoplæring"

På de merkantile uddannelser vil ”elever” på hovedforløbet stadig være ”elever” og ikke ”lærlinge”.

Uddannelsesnævnet er i gang med at ændre terminologien i både dokumenter og undersider på sin hjemmeside, og ændringerne vil blive gennemført løbende i de kommende måneder.